Böcker

Böcker

tisdag 10 juli 2012

Vad som verkligen hände i Salem...

Istället för att reta sig på historiska felaktigheter och konstiga tolkningar i romaner som tar upp häxprocesserna i Salem, så kan man läsa litet bra vetenskapliga böcker som handlar om just det här. Det har skrivits oändligt mycket om det som hände i Salem 1692 och det är verkligen långt ifrån allt som är värt att bry sig om. Men det finns också ett antal historiker som har gett sig i kast med de historiska källorna och lyckats hitta givande infallsvinklar. Dessutom har flera av dem skrivit böcker som är så välskrivna och bra att även den som inte är specialintresserad av häxprocesser kan tycka att de är givande läsning.

Vill man veta mer om häxprocesserna i Salem rekommenderar jag att man tittar närmare på de här böckerna, som alla är klassiker inom forskningen på området:

  • Paul Boyer & Stephen Nissenbaum: Salem Possessed. The Social Origins of Witchcraft. Boyer och Nissenbaum gör en socialhistorisk studie och hittar stora spänningar mellan Salem Village och Salem Town. De sätter häxprocesserna i ett lokalt sammanhang av konflikter inom lokalsamhället, där det framgår att händelserna handlar om mycket mer än det som rent konkret rör häxanklagelserna. 
  • Richard Weisman: Witchcraft, Magic and Religion in 17th-Century Massachusetts. Häxprocesserna var inte någonting som existerade för sig själv och avskiljt från resten av samhället. Weisman menar att häxprocesserna uppstår i en skärningspunkt mellan vad kristna puritanska auktoriteter sade om häxor och folkliga föreställningar om magi hos vanligt folk. Han betonar också domstolarnas och lokala makthavares roll i händelserna, för oavsett vad folk trodde om häxor var det domstolar som fällde eller friade de anklagade.
  • Mary Beth Norton: In the Devil's Snare. The Salem Witchcraft Crisis of 1692. Mary Beth Norton betonar i sin bok att människorna i New England under 1600-talet levde ett liv fyllt av rädsla, och att häxprocesserna var ett uttryck för detta. Bland det som skapade skräck hos människorna fanns de pågående krigen med indianerna som orsakade mycket lidande och skördade många offer på bägge sidor. Norton visar att stämningen i kolonin var sådan att många såg en slags konspiration där djävulen tillsammans med indianer, fransmän och häxor hotade att förstöra det samhälle som puritanerna byggt upp.  
  • John Putnamn Demos: Entertaining Satan. Witchcraft and the Culture of Early New England. I sin bok försöker John Putnamn Demos komma nära människorna som var inblandade i häxprocesserna, och han har utifrån en mängd olika källor försökt göra biografier över flera av de personer som var med. Han anlägger ett tvärvetenskapligt perspektiv i sin undersökning, där han både tar in sociologiska och psykologiska tolkningar av källorna.
  • Carol F. Karlsen: The Devil in the Shape of a Woman. Witchcraft in Colonial New England. Carol Karlsen söker orsaken till häxprocesserna i kvinnorollen bland puritanerna i det koloniala Amerika. Genom att studera demografiska och ekonomiska faktorer menar hon att man kan hitta viktiga förklaringar till det som hände, men också att man måste se häxprocesserna utifrån det väldigt patriarkala samhällssystem som de uppträdde i.
  • Elizabeth Reis: Damned Women: Sinners and Witches in Puritan New England. Puritanerna kom till Amerika för att få utöva sin speciella form av kristendom. Elizabeth Reis vill i sin bok sätta häxprocesserna i ett sammanhang med puritanernas religion och världsbild tillsammans med genusrelationerna i deras samhälle. 


2 kommentarer:

  1. Nä men ÅH så fina böcker! Sånt här älskar jag!! Och vilken fin blogg förresten. Helt i min smak ;)

    SvaraRadera